Polityka prywatności strony internetowej www.matequiz.com

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych; podstawa przetwarzania danych
 3. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 4. Pliki cookies
 5. Prawa autorskie
 6. Użytkownicy
 7. Odpowiedzialność
 8. Zmiana Polityki prywatności
 9. Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej www.matequiz.com (dalej jako: „Polityka prywatności”) określa warunki korzystania z usługi świadczonej przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem www.matequiz.com.

DEFINICJE

Administrator - Lean House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krucza 5/11, 00-548 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS: 0000718147, NIP: 5213813853, REGON: 369500538, adres e-mail: [email protected].

Usługa - usługi opisane w rozdziale I Polityki prywatności świadczone przez Administratora drogą elektroniczną

Użytkownik - każdy, dowolny podmiot korzystający z serwisu www.matequiz.com

Serwis - aplikacja internetowa zamieszczona pod adresem internetowym www.matequiz.com

Regulamin - odrębny dokument określający zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej www.matequiz.com , dostępny pod adresem internetowym www.matequiz.com/pl/privacy.html.

 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejsza Polityka prywatności reguluje świadczenie Usług oraz korzystanie przez Użytkowników ze strony internetowej www.matequiz.com .
  • W celu korzystania z Usług Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Polityki prywatności oraz następnie do jej akceptacji zgodnie z postanowieniami rozdziału VI.
  • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.matequiz.com jest Lean House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krucza 5/11, 00-548 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS: 0000718147, NIP: 5213813853, REGON: 369500538, adres e-mail: [email protected].
  • Usługa polega na umożliwieniu Użytkownikom pełnego korzystania ze strony www.matequiz.com , tj. poprzez:
   1. Tworzenie quizów;
   2. Rozwiązywanie quizów;
   3. Komentowanie i ocenianie quizów;
   4. Zbieranie nagród „pucharów”;
   5. Udostępnianie quizów za pośrednictwem Messenger, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat oraz wiadomości SMS.
  • Minimalne wymagania techniczne dla korzystania z Usług przez Użytkowników to:
   1. Dostęp do sieci Internet;
   2. Urządzenie z zainstalowaną przeglądarką.
  • W przypadku gdy świadczenie Usług wymaga przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze strony www.matequiz.com , są one przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane: „RODO”).
  • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych; podstawa przetwarzania danych
  • Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników dla następujących celów:
   1. Świadczenie Usług przez Administratora;
   2. Marketing bezpośredni produktów lub usług Administratora, z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia marketingu produktów lub usług podmiotów trzecich;
   3. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników.
  • Administrator może przetwarzać także dane związane z korzystaniem z Serwisu do generowania statystyk korzystania z serwisu.
  • Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie danych pozyskiwanych za pomocą plików cookies w zakresie, w jakim mogą one stanowić dane osobowe oraz dane pozyskiwane za pomocą portali Facebook, Tweeter, WhatsApp, Instagram oraz Snapchat.
  • Administrator może uzyskiwać dane Użytkowników bezpośrednio z portali Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram oraz Snapchat w przypadku, gdy Użytkownik jest zainteresowany w udostępnianiu wyników quizu na tych portalach, bądź polubił Fanpage MateQuiz. W takim przypadku uzyskanie tych danych jest niezbędne do korzystania z Usług w takiej formie.
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest umożliwienie Użytkownikom korzystania z Usług. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.
  • Administrator może publikować w Serwisie informacje handlowe, bannery i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.
  • Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Lean House sp. z o.o.
  • Administrator udostępnia dane osobowe następującym podmiotom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika:

   Cel
   • Store and/or access information on a device
   • Select basic ads
   • Create a personalised ads profile
   • Select personalised ads
   • Create a personalised content profile
   • Select personalised content
   • Measure ad performance
   • Measure content performance
   • Apply market research to generate audience insights
   • Develop and improve products
   • Strictly Necessary Cookies
   • Functional
   • Analytics
   • Advertising
   • Social Media
   • Direct Marketing
   Podmiot Rodzaj danych Cel
   Index Exchange, Inc.ciasteczka1,2,7
   Sovrn Holdings Incciasteczka1,2,3,5,7,8,9,10
   TripleLift, Inc.ciasteczka1
   Xandr, Inc.ciasteczka1,3,4
   Smart Adserver ciasteczka1,2,4,7,10
   The Rubicon Project, Inc.ciasteczka1
   33Acrossciasteczka1,2,4,7,10
   Justpremium BVciasteczka1,2,4,5,10
   OpenXciasteczka1
   PubMatic, Inc. ciasteczka1,3,4
   Sharethrough, Inc.ciasteczka1,2,4,7,9,10
   LiveRamp, Inc.ciasteczka1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
   Connatix Native Exchange Inc.ciasteczka1,2,4,6,7,8,10
   District M inc.ciasteczka1,2,4,7,10
   Underdog Media LLCciasteczka1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
   McCann Discipline LTDciasteczka1,2,5,6,7,8,9,10
   Consumable, Inc.ciasteczka1,2,4,7
 3. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  • Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  • Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  • W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.
  • W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:
   1. wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację; lub
   2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
  • W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres [email protected] lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w niniejszej Polityce prywatności.
 4. Pliki cookies
  • Serwis korzysta z plików cookies.
  • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. umożliwienia logowania do serwisu;
   3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   4. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „sesyjne” (session cookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   2. „stałe” (persistent cookies) – są plikami cookies, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies tego rodzaju są zachowywane na twardym dysku użytkownika w celu określenia, którzy użytkownicy są nowi na stronie, a którzy wracają.
   3. „zewnętrzne” (third-party cookies) – są plikami cookies, które zamieszczane są w Serwisie przez dostawców innych niż Administrator i są przez nich zapisywane. Cookies tego rodzaju pozwalają dostosowywać reklamy do preferencji Użytkowników.
  • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  • W Serwisie zamieszczane mogą być także linki do stron lub kanałów Administratora na zewnętrznych portalach internetowych (w szczególności Facebook, Twitter). Przy korzystaniu z tych linków Użytkownik opuszcza Serwis. Administrator nie ma kontroli ani wpływu na to, jakie dane gromadzą wskazani dostawcy. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików Cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez wskazanych dostawców oraz przysługujących Użytkownikowi praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, Użytkownik powinien zapoznać się z informacją o ochronie danych (polityką prywatności) odpowiedniego dostawcy. Jeśli Użytkownik nie chce, aby powyższe kanały społecznościowe zbierały informacje o nim po wejściu na Stronę internetową, przed wejściem na Stronę internetową powinien wylogować się z tych serwisów.
  • Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
  • Więcej informacji na temat plików cookies Użytkownicy mogą znaleźć w sekcji pomocy przeglądarki internetowej, z której korzystają.
  • Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie:
   Nazwa pliku Cel Rodzaj
   yourNameimię użytkownikaCiasteczko
   yourGenderpłec użytkownikaCiasteczko
   yourQuizIdnumer ostatniego utworzonego quizyCiasteczko
   yourQuizzesnumery wszystkich utworzonych quizowCiasteczko
   myCorrectAnswers_Xodpowiedzi do quizu numer XCiasteczko
   myQuestion1_X, myQuestion2_Xpytania do quizu numer XCiasteczko
   question1, question2, ...pytania w quizie aktualnie rozwiązywanymCiasteczko
   quizIdnumer id aktualnie rozwiązywanego quizuCiasteczko
 5. Prawa autorskie
  • Wszelkie materiały, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (layout), znaki towarowe, inne informacje, jakie są dostępne na stronie internetowej www.matequiz.com stanowią przedmiot wyłącznych praw Administratora, z wyjątkiem materiałów pochodzących z serwisu shutterstock.
  • Pobieranie bądź wykorzystywanie materiałów w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach strony internetowej www.matequiz.com wymaga zgody Administratora.
  • Pobieranie materiałów nie może naruszać Polityki prywatności, Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również interesów Administratora.
  • Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony internetowej www.matequiz.com , w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne podlegają ochronie praw autorskich przysługujących Administratorowi.
  • Z uwzględnieniem postanowienia ust. 4 powyżej wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej www.matequiz.com korzystają z ochrony autorsko-prawnej i są własnością Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości bez zgody Administratora.
 6. Użytkownicy
  • Akceptacja Polityki prywatności przez Użytkownika następuje poprzez zapoznanie się oraz akceptację jego treści, co do której odnośnik pojawia się po wyświetleniu strony www.matequiz.com po raz pierwszy.
  • Użytkownik może dokonać akceptacji Polityki prywatności w późniejszym momencie korzystania ze strony www.matequiz.com , jednakże w celu uzyskiwania wyników lub linku do quizu konieczne jest dokonanie akceptacji Polityki prywatności.
  • Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Polityki prywatności, a w szczególności do korzystania ze strony internetowej www.matequiz.com zgodnie z jej przeznaczeniem oraz odpowiednimi przepisami prawa.
  • Działania Użytkownika odnoszące się do korzystania z Usług powinny się odbywać w zgodzie z Polityką prywatności, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 7. Odpowiedzialność
  • Administrator odpowiada za prawidłowość działania strony internetowej www.matequiz.com oraz za jej funkcjonalność.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach strony internetowej www.matequiz.com oraz w ramach korzystania przez nich z Usług.
  • Usługodawca nie odpowiada za skuteczność działań dokonywanych przez Użytkownika za pomocą Usług, jeśli nie wynikały one z wadliwego lub szkodliwego działania Usług lub strony internetowej www.matequiz.com .
  • Zabrania się działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie strony internetowej www.matequiz.com oraz Usług. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Administratora, w szczególności negatywnego wpływu na renomę lub dobre imię Administratora.
  • Użytkownik ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność za bezprawny oraz niezgodny z Polityką prywatności sposób korzystania ze strony internetowej www.matequiz.com , z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.
  • Administrator nie odpowiada za sposób, jakość i częstotliwość działania sieci operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także dostawców Internetu.
 8. Zmiana Polityki prywatności
  • Administrator może zmienić Politykę prywatności oraz formułę świadczonych Usług, jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:
   1. Zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora;
   2. Potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności;
   3. Zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej www.matequiz.com lub Usług, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;
   4. Zmiana warunków korzystania ze strony internetowej www.matequiz.com lub Usług, niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych;
   5. Konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Polityce prywatności.
 9. Postanowienia końcowe
  • Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by zapoznać się z polityką prywatności także po przejściu na inne strony. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony www.matequiz.com oraz świadczonych Usług.
  • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  • Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności uzupełniająco stosuje się postanowienia ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
  • Kontakt we wszelkich sprawach w zakresie wsparcia oraz pomocy technicznej odbywa się poprzez wiadomości wysyłane na adres e-mail: [email protected].